1992

Drugi rok działalności Monrio przynosi MC200, mniejszą i mniej kosztowną wersję MC202