1998

Kolejny rok - kolejne sukcesy - najważniejsze produkty to:

  • Wzmacniacz zintegrowany Asty drugiej generacji
  • Wzmacniacz zintegrowany ze zdalnym sterowaniem, Asty RM
  • Odtwarzacz CD Asty PL - 20 bitowy